Členové Čtyřlístku

Vedení souboru

 
Vedoucí souboru:  
Bohumil Chochola 1976 – dosud
   
Organizační pomoc v souboru:
Zdeněk Lébr   1982 – 1988
Vladimír Sochor   1988 – 2002
Tomáš Vávra  2002 – dosud
   
Umělecký vedoucí taneční složky:
Jan Stránský  1976 – 1979
Stanislav Machota 1979 – 1980
Petr Vokoun 1980
Jan Stránský  1980 – 1988
Petr Vokoun  1988 – 1990
Magda Pelcová   1990 – dosud
Zuzana Eržiaková (Stránská) 2002 – dosud
   
Organizační vedení taneční složky:
František Kužel  1976 – 1978
František Bušek    1978 – 1981
Vladimír Drvota  1981 – 1986
Zdeněk Beneš 1986 – 1995
Jan Bechyně 1995 – 2001
Jakub Redl  2002 – 2004
Petr Sochůrek  2005 – 2008
Zuzana Švejcarová 2009 – dosud
   
 Vedoucí hudební složky:    
Cimbálová muzika:  
Vladimír Novotný   1956 – 1989
František Bušek  1989 – 2000
David Bušek 2001 – dosud
   
Česká muzika:  
Vladimír Novotný  1976 – 1990
Zdeněk Frolík  1990 – 2000
Tomáš Vávra   2000 – dosud
   
Organizační vedení hudební složky:
Vojtěch Vaněk  1981 – 1989
Vladimír Novotný  1989 – 2007
Pavel Neumann  2004 – dosud
   
Kroje a inventář:  
Bohuše Veselá   1976 – 1981
Jan Stránský  1981 – 1988
Vladimír Sochor 1988 – 1995
Olga Duchoňová 1995 – 2003
Michaela Müllerová (Iblová) 2003 – 2005
Zuzana Švejcarová   2005 – dosud
   
Další členové vedení:  
Eva Cafourková (Kounovská) 1979 – 1981
Petr Vokoun 1979
Věra Svobodová (Cardová) 1980
Vladimír Drvota   1980 – 1981
Václav Špáňa    1982 – 1986
Petr Vokoun 1983 – 1990
Stanislav Machota 1986 – 1992
Vladimír Sochor 1986 – 1995
Tereza Mlynaříková 2004 – dosud
   
Vedoucí pěvecké složky (korepetice):
Miloslava Müllerová  1976 – 1981
Marie Kádnerová  1991 – 2004
Pavlína Tondrová   2006 – dosud
   
Vedoucí dívčí cimbálovky:  
Tereza Mlynaříková  2001 – dosud
   
Kronika:  
Věra Svobodová (Cardová) 1976 – 1984
Marie Vlková 1976 – 1984
Jitka Knorová ( Frolíková) 1984 – 1989
Marie Vlková  1985 – 1989
Jindra Skálová 1989 – 1992
Magda Pelcová 1992 – 1994
Olga Duchoňová 1994 – 1996
Tereza Mlynaříková   1996 – 2014
Lenka Kozohorská  2014 – dosud
Eliška Horáková   2014 – dosud
   
Vedoucí „přípravky“:  
Marie Hříbalová 1977 – 1978
Petr Vokoun  1982 – 1985
Vladimír Drvota  1985 – 1986
Lenka Stránská 1985 – 1986
   
Šití součástí krojů:  
Tereza Mlynaříková  
Radmila Mikovcová st.     
Dana Thumová   

Současní členové:

 
Česká muzika:  
1. housle Eva Rybáčková
  Maxmilián Veselý
2. housle Bohumil Chochola
  Zbyněk Chochola
Kontry Miloslava Novotná
  Vojtěch Vaněk
Basa Pavel Neumann
Klarinet Ondřej Herout
  Tomáš Vávra
Dudy Hana Burešová
  Ludmila Kunášková
Zpěv Radka Mikovcová
  Václav Mikovec
   
Taneční složka:
  Pavel Gorda
  Pavel Eržiak
  Jakub Klena
  Radim Rybáček
  Petr Škach
  Daniel Vácha
  Jiří Verner
   
  Lenka Stránská
  Kamila Thumová
  Jana Kučerová
  Eliška Horáková
  Lenka Kozohorská
  Kateřina Tučková
  Helena Klenová
  Tereza Mlynaříková
  Štěpánka Stránská
  Magdalena Pelcová
  Zuzana Eržiaková
  Zuzana Švejcarová
  Tereza Valešová
   
Cimbálová muzika:  
Primáš Jaroslava Poláková
Terc Bohumil Chochola
Kontry Miloslava Novotná
  Vojtěch Vaněk
Basa František Bušek
Cimbál David Bušek
   
Dívčí cimbálovka (příležitostná)  
Cimbál Tereza Mlynaříková
Basa Zuzana Eržiaková
Flétna Martina Černá
  Ludmila Kunášková
  Michaela Müllerová
  Šárka Podlenová
Zpěv Radmila Ctiborová
  Radmila Mikovcová
  Eva Nikoličová
  Marie Kadnerová
  Lenka Stránská
  Kateřina Tučková
  Tereza Mlynaříková
  Zuzana Eržiaková
  Ludmila Kunášková
  Eva Rybáčková
  Šárka Podlenová
  Martina Černá

Z Historie

Folklorní soubor Čtyřlístek byl založen na začátku školního roku 1976/77 z podnětu členů Kantorské cimbálové muziky ZV ROH Gymnázia v Novém Strašecí. Tato kapela pod vedením prof. Vladimíra Novotného tehdy již 20 let rozdávala pohodu a dobrou náladu moravskou písničkou po celém širokém okolí. Opravdová láska k lidové písni přivedla členy muziky na myšlenku oživit i písně a tance zdejšího kraje. Bohouš Chochola a Vláďa Novotný začali sbírat písně z Rakovnicka v knihovnách, muzeích i mezi pamětníky. O kroje a jejich stylizaci se začala starat profesorka Bohuše Veselá. Organizační vedení tanečního souboru zajišťoval profesor František Kužel. Rozhodující měrou k založení tanečního souboru přispěl člen kapely a student  medicíny Vladimír Drvota, když přivedl svého kamaráda Jana Stránského, nadšeného milovníka lidových tanců a choreografa s výbornými pedagogickými vlastnostmi.

Taneční soubor vznikl dne 11. listopadu 1976 konkursním řízením, kterému předcházel nábor a propagace v řadách tehdejších studentů školy. Konkursu se zúčastnilo 22 děvčat a 15 chlapců. Vybráno bylo 10 děvčat a 8 chlapců. Začalo se s pravidelnými zkouškami, každý pátek od 14,00 do 17,30 hodin v sále Osvětové besedy. V začátcích šlo zejména o zvládnutí základních tanečních kroků, protože většina studentů dosud neprošla ani základním tanečním kurzem…………..

Jelikož historie folklorního souboru Čtyřlístek je poměrně rozsáhlá zbytek historie stáhnete ZDE (8Mb).