Repertoár

České pásmo

29.4.1977, 12 minut
Pásmo českých tanců, pravidelně po sloce zpěvu, střídaných tancem na kruhu.

Rakovnické pásmo

5.5.1978, 26 minut
Pásmo tanců, zpěvů, říkadel a rozpočitadel, vycházející z regionální sbírky Adolfa Cmírala.

Sekáči

9.11.1978, 6 minut
Čtyřpárová taneční stylizace motivu senoseče.

České tance

21.2.1979, 6 minut
Choreografické rozvedení tří českých tanců z českého pásma (členové souboru znají tyto tance pod názvem „Únor“, který vznikl na základě toho, že premiéra byla tančena na Krajských oslavách Vítězného února).

Taneční hry

26.4.1979, 12 minut
Ukázka několika rozverných tanečních her mladé chasy.

Hulán

26.4.1979, 8 minut
Tanec pro 1 pár. Milostný tanec chlapce a dívky vycházející z vojenského motivu.

Dupák

13.5.1981, 8 minut
Choreografické rozvedení figurálního českého tance.

Posvícení

13.6.1981, 10 minut
Zpracování několika tanců a písní s touto tématikou.

Jináč není v posvícení

22.5.1982, 28 minut
Pásmo zpracovávající téma staročeského posvícení středních Čech.

Myslivecká

3.12.1983, 20 minut

České tance

1.5.1984, 10 minut

Mrákotínská, Chodské tance

Chmelíčku, chmeli…

5.10.1985, 32 minut
Folklorní scénická stylizace pracovního roku chmelařů na Rakovnicku.

Berounce

18.6.1988, 30 minut
Folklórní scénická stylizace obrázků ze života kolem Berounky.

Rakovnická vánoční hra

10.10.1989, 28 minut
Scénické zpracování biblického příběhu o zrození Krista propojené vánočními zpěvy a tanci.

Co ty holka vlastně chceš?

5.5.1995, 12 minut
Choreografické zpracování řemeslnických tanců.

Výslužka

8.5.1998, 22 minut
Píseň „Když jsem já sloužil“ spojená charakteristickými tanci.

Pouť

6.5.2000, 12 minut
Zpracování tanců a písní s touto tématikou.

Hospoda

3.5.2002 12 minut
Pivo sem, pivo tam! Pivo jako zdroj mnohých sporů i usmíření v písničce i tanci.

„Já jsem …“

1.5.2003, 12 minut
„Já jsem…“ z Kutné Hory,…tkadlec od Nymburka,…okolo Kolína, … poslali mě do Berouna – procházka středními Čechami.

Kouzlo čtyř svíček

19.12.2004, 40 minut
Scénické zpracování adventních zvyků propojené povídáním babičky, dědečka a dětí.

O svatém Jánu

4.5. 2007, 18 minut

Většinou je toto téma zobrazováno jako čarovná noc. Zde je však zachycen celý den – od poledne až po půlnoc a vše začíná legendou o Marii a Alžbětě. V pásmu vystupují děti.

Koleda

20. 12. 2008, 12 minut

Pásmo o kolednících aneb Kdo všechno ponese dárky Ježíškovi?

Lešťovinky

8.5. 2009, 15 minut

V pásmu se prolínají tři písně – Já do lesa, Neviděli jste tu, Jede, jede. Jde o poslední upravené pásmo od Vladimíra „Lešti“ Novotného.

Narodil se nám

18. 12. 2010, 12 minut

Pásmo, ve kterém se prostí lide doslechnou o narození Ježíška a přemýšlejí, co mu donesou.

Desatero

22. 12. 2012, 18 minut

Tematické vyjádření Božích přikázání.

Pivo, ženy, zpěv

21.12. 2013, 12 minut

Krátké taneční pásmo, čtyři tance.

Nejsem přítel smutností

6.5.2016, 14 minut

Pásmo založené na lidové hře, ve které jeden předvádí a ostatní po něm opakují.

Betlém

17.12. 2016, 25 minut

Celý příběh o narození Ježíška.